ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปผลการเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิไทย  (อ่าน 904 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

dj_vayo

  • บุคคลทั่วไป
สรุปผลการเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิไทย
ระหว่างองค์การคลังสินค้าและช่องทางจัดจำหน่ายสำคัญ
ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2550
ณ นครเซี่ยงไฮ้

----------------------------------------------------

1. Carrefour
คณะผู้แทนองค์การคลังสินค้าและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้หารือกับ Mr. Gary Sin ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด Mr. Michael Hu เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายจัดหาสินค้าอาหาร และ Mr. Edouard Morin de Finfe เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินค้าอาหาร โดยกล่าวว่า ปัจจุบัน คาร์ฟูมีสาขาในจีนรวมประมาณ 90 แห่งซึ่งปัจจุบันเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสมัยใหม่ที่มียอดขายและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุดในจีน นอกจากนี้ ยังจะขยายจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต
ในส่วนของการนำเข้าข้าวเพื่อจำหน่ายในสาขา ณ นครเซี่ยงไฮ้และเมืองใกล้เคียงนั้น คาร์ฟูมอบหมายให้ Heng Tai Consumables Group Limited ซึ่งได้รับใบอนุญาตนำเข้าข้าวดำเนินการแทน ภายหลังจากที่ฝ่ายไทยได้นำเสนอข้าวพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วม คาร์ฟูได้แสดงความสนใจที่จะจัดหาข้าวหอมมะลิไทยในขนาด 5 กิโลกรัมและ 10 กิโลกรัม และยินดีที่จะร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันต่อไป ซึ่ง อคส. จะได้จัดส่งราคาและเงื่อนไขการค้าในรายละเอียดต่อไป

2. Metro
คณะได้เข้าหารือกับ Mr. Robin Saby ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าอาหาร Mr. Hill Qi พนักงานฝ่ายจัดซื้อขนมขบเคี้ยว Ms. Linda Shu เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ออาหารแห้งนำเข้า และ Ms. Jocelyne Alix หุ้นส่วนฝ่ายจัดซื้อของเมโทร โดยกล่าวว่า ปัจจุบันเมโทรนำเข้าสินค้าจากหลายประเทศ รวมทั้งไทย ในส่วนของข้าวนั้น เมโทรจัดจำหน่ายข้าวขาวของหลายประเทศ อาทิ ปากีสถาน เวียดนาม และไทย ซึ่งพบว่ามีคุณภาพและราคาแตกต่างกัน แต่โดยที่เมโทรต้องการนำเสนอความหลากหลายของสินค้า จึงสนใจนำเข้าข้าวไทยโดยตรงจาก อคส. เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือสูงและเชื่อว่าจะสามารถลดต้นทุนที่เกิดจากการซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางได้
อนึ่ง เมโทรเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสมัยใหม่ของเยอรมันที่ให้บริการแก่สมาชิก โดยดำเนินการตลาดในลักษณะขายส่ง ปัจจุบัน เมโทรมีสาขามากกว่า 30 แห่งใน 27 เมืองของจีน และมีแผนจะเพิ่มจำนวนสาขา 6-10 สาขาต่อปีในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ภายในห้างมีการจัดชั้นวางของสำหรับสินค้าต่างประเทศเป็นการเฉพาะ โดยจำแนกรายภูมิภาค เช่น Asian Foods

3. Walmart
คณะได้เข้าหารือกับ Mr. Hu Jingling ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารนำเข้า ซึ่งได้รับแจ้งว่า ที่ผ่านมา วอลล์มาร์ทมิได้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยโดยตรง แต่เป็นการซื้อข้าวจากผู้ขายท้องถิ่นแถบเซินเจิ้นหรือฮ่องกง เนื่องจากขาดเครือข่ายผู้นำเข้าสินค้าข้าว เมื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องราคา พบว่า ราคาของข้าวไทยที่วอลล์มาร์ทจัดซื้อจากผู้ขายท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ำมาก อย่างไรก็ดี เมื่อตรวจสอบพบว่า ข้าวที่จัดจำหน่ายดังกล่าวเป็นข้าวหอมปทุมธานี แต่เนื่องจากผู้ซื้อขาดความรู้ จึงไม่ทราบความแตกต่างของข้าวสองประเภท ทำให้วอลล์มาร์ทแสดงความสนใจอย่างมากที่จะนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยในระยะยาว ทั้งนี้ อคส. จะได้จัดส่งราคาและเงื่อนไขการค้าในรายละเอียดต่อไป

4. Lotus Supercenter
คณะได้เข้าพบและหารือกับ Ms. Aichun Huang รองประธานอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ และ Ms. Rose เจ้าหน้าที่พิเศษฝ่ายจัดซื้อระดับโลก ซึ่งได้รับแจ้งว่า ปัจุบัน โลตัสฯ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปักกิ่ง (ดูแลภาคเหนือ) เซี่ยงไฮ้ (ดูแลภาคกลาง) และกวางโจว (ดูแลภาคใต้) และมีรายได้ของแต่ละสำนักงานในสัดส่วน 10-65-25
ในส่วนของสินค้าข้าวนั้น มีการจำหน่ายประมาณ 3 ตู้ต่อเดือน ฝ่ายจัดซื้อสินค้าข้าวของโลตัสฯ สับสนกับวิธีการจัดจำหน่ายและจำนวนซัพพลายเออร์สินค้าข้าวในจีน และพบว่าสินค้าข้าวมีกำไรต่อหน่วยน้อย เมื่อเทียบกับของน้ำมันพืช ดังนั้น การบริหารต้นทุนและอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นสิ่งจำเป็นภายหลังการหารือ โลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ได้แสดงความสนใจที่จะนำเข้าข้าวหอมมะลิขนาด 5 กิโลกรัม โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันในการจัดส่ง (Lead Time) ทั้งนี้ โลตัสฯ สอบถามเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย โดยเฉพาะการจัดส่งไปยังสาขาอื่นของโลตัสฯ และขอให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับโลตัสฯ ก่อนช่องทางจัดจำหน่ายสมัยใหม่รายอื่น ซึ่ง อคส. จะได้จัดส่งราคาและเงื่อนไขการค้าในรายละเอียดต่อไป
นอกจากนี้ โลตัสฯ ยังสนใจจัดซื้อข้าวออกานิกส์ ข้าวซ้อมมือ ข้าวมันปู น้ำผลไม้ (ตลาดระดับกลาง) วุ้นเส้นและก๊วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ ซึ่ง สคต. ณ นครเซี่ยงไฮ้จะได้ประสานงานจัดส่งรายชื่อผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวและนัดหมายเจรจาการค้าต่อไป

5. City Shop
คณะได้เข้าหารือกับ Ms. Sherry Xie ผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออกของซิตี้ช็อป ซึ่งได้รับแจ้งว่า ซิตี้ช็อปเป็นร้านค้าปลีกเฉพาะทางที่เน้นจัดจำหน่ายสินค้านำเข้าแก่ชาวจีนที่มีรายได้สูงและชาวต่างชาติที่เข้าไปทำงานในนครเซี่ยงไฮ้ มีสาขาจำนวน 5 แห่งและคาดว่จะเปิดเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 สาขาในปีนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดซื้อข้าวไทยยี่ห้อ “Golden Elephant” จาก Shanlong Co., Ltd. โดยมียอดขายข้าวไทยเฉลี่ยประมาณ 500-600 กิโลกรัมต่อเดือน และข้าวไต้หวันและสหรัฐฯ อีกเฉลี่ย 200 กิโลกรัมต่อเดือน และสนใจจัดซื้อข้าวหอมมะลิไทยในขนาด 2.5 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยินดีที่จะเดินทางไปเยือนงานแสดงสินค้า Thaifex 2007 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าเครื่องปรุงรส ก๊วยเตี๋ยว แยม เบียร์ และขนมขบเคี้ยว ตลอดจนผู้รวบรวมจัดส่งสินค้า (Freight Consolidator) ประจำประเทศไทยต่อไป

6. Shanghai Gaole Foodtech Co., Ltd. (SGT)
คณะได้เข้าหารือ Mr. Andrew Chu กรรมการผู้จัดการของ SGT และได้รับทราบว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ เน้นธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องจักและบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ และมีโครงการจะไปบุกตลาดอาเซียน โดยสนใจเปิดสาขาในเวียตนามหรือกรุงเทพฯ ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ว่าต้องการนำเข้าเนื้อไก่และข้าวเหนียว (จำนวน 8,000 ตันต่อปี) โดยที่ผ่านมา ได้มีการนำเข้าจากเวียตนามครั้งแรกจำนวน 200 ตัน
ภายหลังการหารือ บริษัทฯ ตระหนักถึงศักยภาพของตลาดข้าวหอมมะลิไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเมืองใกล้เคียง และวิธีการทำการตลาดของ อคส. ที่มุ่งเน้นคุณภาพสินค้า กอรปกับเครือข่ายด้านอาหารที่มีอยู่เดิม จึงแสดงความสนใจที่จะขยายธุรกิจมาจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทย ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม ซึ่ง อคส. จะได้จัดส่งราคาและเงื่อนไขการค้าในรายละเอียดต่อไป

7. Heng Tai Consumables Group Limited
คณะได้เข้าหารือกับ Mr. Hudson Ng ผู้จัดการทั่วไป และ Mr. Frank Cheng ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Vasco International Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Heng Tai Consumables Group Limited ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าสินค้าอุปโภคหลายชนิดจากหลากหลายประเทศ ซึ่งได้รับแจ้งว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและกระจายสินค้าให้กับช่องทางจัดจำหน่ายสมัยใหม่ อาทิ คาร์ฟู และเมโทร และมีโครงการร่วมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมกับรัฐบาลนิวซีแลนด์
ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายสนใจจัดทำสัญญาความร่วมมือ โดย อคส. จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายกระจายสินค้า และขอให้ สคต. ณ นครเซี่ยงไฮ้เป็นหน่วยงานประสานดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยให้กับผู้ซื้อ โดยใช้เครือข่ายการตลาดของบริษัทฯ ในจีนในการประชาสัมพันธ์สินค้า โดย อคส. จะประสานในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบดำเนินการร่วมกันต่อไป
อนึ่ง เมื่อปี 2549 อคส. ได้จัดทำสัญญาในลักษณะคล้ายคลึงกันกับบริษัท ซันนี่เทรดดิ้ง จำกัด (มณฑลกวางตุ้ง) เพื่อให้เป็นผู้นำเข้าแต่บริษัทดังกล่าวยังมีเครือข่ายการตลาดและการกระจายสินค้าค่อนข้างจำกัด ดังนั้น การดำเนินการร่วมกับ Heng Tai Consumables Group Limited จึงน่าจะช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่อุปทานของสินค้าข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีน โดยเฉพาะในนครเซี่ยงไฮ้และเมืองใกล้เคียง ในอนาคต
---------------------------------------
สคต. ณ นครเซี่ยงไฮ้


 


Facebook Comments